Projekt – Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.
Název projektu: Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011587
Projekt – PHARMIX Inovace II
Název projektu : PHARMIX Inovace IIČíslo projektu : CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015116Doba realizace