Školící středisko firmy PHARMIX, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování moderního školicího střediska zaměřeného zejména na vzdělávání lidských zdrojů v organizaci.  Výstavba nového školícího střediska zvýší konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Školící středisko bude sloužit pro školení teoretického i praktického charakteru. Vybudování školícího střediska povede k odbornému růstu pracovníků a zvýšení produktivity práce.