Aktuality

Název projektu : Profesní vzdělávání zaměstnanců II. ve společnosti PHARMIX, s.r.o. V rámci neustálého snažení o zvyšování kvalifikace a adaptability našich zaměstnanců představuje společnost PHARMIX, s.r.o. pro rok 2024 projekt "Profesní vzdělávání zaměstnanců II.", který je spolufinancován Evropskou unií a zaměřuje se na posílení odborných dovedností...

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 15.12.2023, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zavádí společnost PHARMIX, s.r.o. jako povinný subjekt v...

Název projektu : PHARMIX Inovace Číslo projektu : CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010141 Doba realizace : 17.4.2017-17.4.2019 Cílem projektu je zavedení nového výrobku a procesu – energetické využití a materiálové zpracování při likvidaci biologicky rozložitelných odpadů. ...

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je vybudování moderního školicího střediska zaměřeného zejména na vzdělávání lidských zdrojů v organizaci.  Výstavba nového školícího střediska zvýší konkurenceschopnost společnosti na trhu. Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie. Školící středisko bude sloužit pro školení teoretického i praktického charakteru....