Rozvoj odborných dovedností

Název projektu : Profesní vzdělávání zaměstnanců II. ve společnosti PHARMIX, s.r.o.

V rámci neustálého snažení o zvyšování kvalifikace a adaptability našich zaměstnanců představuje společnost PHARMIX, s.r.o. pro rok 2024 projekt „Profesní vzdělávání zaměstnanců II.“, který je spolufinancován Evropskou unií a zaměřuje se na posílení odborných dovedností našeho týmu v reakci na dynamicky se vyvíjející potřeby trhu.