PROJECT – PHARMIX INNOVATION

Název projektu : PHARMIX Inovace
Číslo projektu : CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010141

Doba realizace : 17.4.2017-17.4.2019

Cílem projektu je zavedení nového výrobku a procesu – energetické využití a materiálové zpracování při likvidaci biologicky rozložitelných odpadů.