Author: ulman-admin

The project is co-financed by the European Union. Project number: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011587 Project objectives The goal of the project is to increase the level of knowledge and skills of employees with the financial support of the European Union and thus ensure compliance of their qualifications and competences with the...

Název projektu : PHARMIX Inovace Číslo projektu : CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010141 Doba realizace : 17.4.2017-17.4.2019 Cílem projektu je zavedení nového výrobku a procesu – energetické využití a materiálové zpracování při likvidaci biologicky rozložitelných odpadů. ...

PROJECT NAME: PHARMIX, S.R.O. TRAINING CENTER The project is co-financed by the European Union. The main goal of the project is to build a modern training centre focused mainly on the education of human resources in the organization. The construction of a new training centre will increase...