HOMOGENIZÁTOR NA MÍRU

Na základě požadavků zákazníka, jsme schopni přizpůsobit jednotlivé části homogenizátoru:

1) Víko
2) Nosník
3) Výpusť

4) Šnekové míchadlo 

1


VÍKO

2


NOSNÍK

3


VÝPUSŤ

4


ŠNEKOVÉ MÍCHADLO

Zásobníky a tanky

Výrobky jsou určené ke skladování a transportu různých materiálů jako například granuláty, tekuté nebo sypké látky. Zásobníky jsou vhodné pro použití ve farmaceutickém, potravinářském či chemickém průmyslu. KONSTRUKCE Možné varianty:

Zakázková výroba

Jsme schopni vyrobit produkt dle specifikace zákazníka na základě dodané dokumentace nebo zpracovat technickou a výrobní dokumentaci v našem konstrukčním oddělení. Jedná se o výrobu např. zábradlí, schodiště, turnikety, regály

Tlakové nádoby

Výrobky slouží jako části technologických zařízení ovlivněných teplotou, jako jsou skladovací zásobníky stlačených plynů a jiných kapalin nebo jako míchací procesní tanky pro další technologické procesy. Vyrábí se v objemech

Míchací zařízení pro kapaliny

V oblasti návrhu a konstrukce míchadel a míchacích ústrojí úzce spolupracujeme s dceřinou společností – TECHMIX s.r.o., specializovanou na proces míchání tekutin. MOŽNÁ UPLATNĚNÍ míchání a homogenizacedisperze vzájemně nemísitelných kapalinchemické reakce

Homogenizátory pro sypké hmoty

Vertikální homogenizátory (planetové mísiče „NAUTAMIX“) PHARMIX řady HV 50–HV 5000 tvoří již několik desetiletí nezanedbatelný a marketingově úspěšný segment výrobního programu společnosti PHARMIX s.r.o. Jedná se o míchací zařízení sloužící k míchání

Chcete s námi spolupracovat?