HOMOGENIZÁTOR NA MÍRU

Na základě požadavků zákazníka, jsme schopni přizpůsobit jednotlivé části homogenizátoru:

1) Víko
2) Nosník
3) Výpusť

4) Šnekové míchadlo 

1


VÍKO

2


NOSNÍK

3


VÝPUSŤ

4


ŠNEKOVÉ MÍCHADLO

Zásobníky a tanky

Výrobky jsou určené ke skladování a transportu různých materiálů jako například granuláty, tekuté nebo sypké látky. Zásobníky jsou vhodné pro použití ve farmaceutickém, potravinářském či chemickém průmyslu. KONSTRUKCE Objem zásobníků

Zakázková výroba

Po dohodě je možné vyrobit dle Vaší dodané dokumentace určený produkt. Je též možno vyrobit produkt dle Vašich požadavků včetně zpracování technické a výrobní dokumentace našimi konstruktéry. Jedná se o

Tlakové nádoby

Výrobky jsou určené sloužit jako části technologických zařízení ovlivněných teplotou, jako jsou skladovací zásobníky stlačených plynů a jiných kapalin nebo jako míchací procesní tanky pro další technologické procesy. Vyrábí se

Míchací zařízení pro kapaliny

Zakázkově vyráběná míchací zařízení určená k rychlému a důkladnému zamíchání několika sypkých komponentů nebo injektáži určitého množství kapaliny do sypké směsi, příp. sušení a mikrogranulaci. Jedná se o často užívaná

Homogenizátory pro sypké hmoty

Vertikální homogenizátory (planetové mísiče „NAUTAMIX“) PHARMIX řady HV 50–HV 5000 tvoří již několik desetiletí nezanedbatelný a marketingově úspěšný segment výrobního programu společnosti PHARMIX s.r.o. Jedná se o míchací zařízení sloužící k míchání

Chcete s námi spolupracovat?