MIXING DEVICE FOR LIQUIDS

Míchací aparáty pro kapaliny a suspenze

Při výrobě míchacích aparátů pro kapaliny a suspenze spolupracujeme s naší dceřinou společností TECHMIX s.r.o., která se specializuje na návrh a konstrukci. Naše míchadla a míchací ústrojí jsou navrženy tak, aby dokonale splňovaly vaše potřeby při manipulaci s kapalinami.

Míchání

Rozmanité využití

Naše míchací aparáty jsou navržena pro širokou škálu aplikací, včetně:

Míchání a homogenizace: Perfektní pro vytváření rovnoměrných směsí. 

Disperze vzájemně nemísitelných kapalin: Pomáhá oddělit kapaliny nebo suspenze, které by jinak zůstaly neslučitelné. 

Chemické reakce v roztocích: Pro podporu chemických procesů. 

Rozpouštění částic tuhé fáze: Užitečné pro rozpouštění pevných částic do kapalin. 

Tvorba suspenzí: Pomáhá udržet pevné částice ve stabilním suspendovaném stavu. 

Míchání systémů plyn-kapalina: Pro procesy, které zahrnují plynnou a kapalnou fázi. 

Míchání velmi viskózních kapalin: I s extrémně viskózními materiály se naše zařízení vypořádají. 

Přestup tepla: Pomáhá s regulací teploty v procesech. 

Krystalizace: Podporuje proces krystalizace. 

Komponenty a konstrukce

Naše míchací zařízení se skládají z několika klíčových komponent:

Míchací nádoby: Různých tvarů a velikostí, včetně reaktorů, zásobníků, nádrží a jímek. 

Pohonné jednotky: Včetně motorů, převodovek a dalšího vybavení. 

Ložiska: Pro bezproblémový chod. 

Hřídele s míchadly: S jedním nebo více rotačními částmi. 

Vestavby: Včetně topných hadů, distributorů plynu a dalšího

Různé druhy pro různé potřeby

Naše míchací zařízení jsou vhodná pro různé druhy kapalných směsí, emulzí a suspenzí. Naše nádoby s míchadly mohou mít různá provedení míchadel a nádob, včetně tlakových, beztlakových, jednoplášťových, víceplášťových, izolovaných, vyhřívaných nebo chlazených variant. Věříme, že máme ideální řešení pro vaše potřeby, ať už jsou jakékoliv.

Kontaktujte nás pro více informací

Chcete-li zlepšit kvalitu a výkonnost vaší výroby, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám poskytli nejlepší homogenizační řešení pro vaše potřeby. Společně dosáhneme perfektní homogenity vašich produktů.

Bližší technické informace naleznete zde.

ODKAz na Obchodníka

Jméno a příjmení

Pozice

PHARMIX s. r. o.

Na Sádkách 2798
767 01 Kroměříž
Czech republic

The company is registered in the commercial register at the Regional Court in Brno, section C, insert 36593
Date of registration: February 29, 2000

Pharmix s. r. o. 2023 © MADE WITH BY ANTONINULMAN.CZ