design and construction

Navrh-a-konstrukce_horizontka-1-1024x499

Inovativní návrhy a profesionální ponstrukce

Naše společnost disponuje vlastní konstrukční kanceláří, která využívá moderní hardware i sofistikovaný software včetně SolidWorks a AutoCAD. Hlavním zaměřením konstrukční kanceláře je vývoj vlastního portfolia strojů určených pro farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl.

Kromě toho máme širokou expertízu v konstrukci tlakových nádob, zásobníků a poloprovozních zařízení v uvedených odvětvích. Zabýváme se také technickými výpočty a inženýrskými analýzami.

V oblasti návrhu a konstrukce míchadel, míchacích ústrojí a míchacích zařízení navíc úzce spolupracujeme s naší dceřinou společností – TECHMIX s.r.o., která je specializovaná právě na tuto problematiku. Jsme schopni zajistit individuální řešení rozmíchávacích zásobníků a nádrží dle charakteru a fyzikálních vlastností míchaných látek včetně experimentálních a laboratorních zkoušek a modelových výpočtů přenosu tepla a hmoty, vznosu tuhé fáze a jiných parametrů nutných pro návrh. Společným výsledkem této spolupráce je celá řada realizací míchacích zařízení s optimálními provozními parametry – od maximálního čerpacího účinku při minimálním příkonu a otáčkách míchaček, po homogenitu směsi a intenzitu míchání a další.

S naším týmem konstruktérů a technologů jsme připraveni přinést inovativní řešení do vašich projektů.

PHARMIX s. r. o.

Na Sádkách 2798
767 01 Kroměříž
Czech republic

The company is registered in the commercial register at the Regional Court in Brno, section C, insert 36593
Date of registration: February 29, 2000

Pharmix s. r. o. 2023 © MADE WITH BY ANTONINULMAN.CZ