Zakázková výroba z nerez oceli, výroba nerezových zařízení, strojů pro farmacii, chemii, potravinářství, nádrže, kontejnery, tlakové nádoby, procesní tanky, sušárny, zásobníky, odstředivky, prosévací stroje, šnekové dopravníky, řezání vodním paprskem, CNC obrábění
Nerezová zařízení
Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž, Česká republika
Telefon 573 500 550, Fax 573 339 481, Email pharmix@pharmix.cz

Výroba nerezových
strojů a zařízení pro farmacii, chemii a potravinářství

Projekt - Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.

                      

Název projektu: Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011587

Cíle projektu
Cílem projektu je za finanční podpory Evropské unie zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Do projektu je zapojených 72 zaměstnanců.
Hlavním cílem projektu je odborný růst zaměstnanců tak, aby se firma mohla lépe adaptovat na nově vznikající potřeby trhu. Hlavním přínosem je dosažení vyššího stupně pružnosti organizace v pracovních silách.
Obsahem projektu je realizace obecných i odborných vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na posílení a rozšíření znalostí, dovedností a způsobilostí. Promyšlená skladba vzdělávacích aktivit, které jsou orientované na cílové skupiny s jednoznačně pojmenovanými potřebami, bude realizována postupně zejména prezenční formou vzdělávání. Pozornost bude věnována i zaměstnancům nad 54 let, jichž je do projektu zapojeno 19. Zapojení zaměstnanců přispěje ke zvýšení jejich angažovanosti v pracovním procesu. Dílčím cílem projektu je také zvýšení kvality výroby, zefektivnění výrobních postupů a snížení zmetkovitosti. Těchto cílů by mělo být dosaženo pomocí zvyšování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců ve výrobě.

Aktuality

Všechny

Projekt - PHARMIX Inovace II

Zveřejněno 18.02.2020
Projekt je spolufinancován EU

Projekt - Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.

Zveřejněno 05.12.2019
Projekt - Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.

Projekt - APLIKACE PRO POKROČILÉ MATERIÁLY

Zveřejněno 14.06.2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Výroba nerezových strojů a zařízení pro farmacii, chemii a potravinářství
Hledání na stránkách   

Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž, Česká republika
Telefon 573 500 550,Fax 573 339 481
Grafika a aplikace - DUNA Graphics 2013